รองจอกไม้ไผ่หนา
100.00 บาท
120.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้วางตั้งโชว์สิ่งของที่ต้องการเพื่อเพิ่มความเด่นของวัตถุที่มาวาง เพิ่มความสวยงามของโต๊ะชา ให้มีบรรยากาศมากขึ้น