การตากใบชาแห้งขั้นต้น สำหรับผู่เอ๋อ

อะไรคือใบชาตากแห้งขั้นต้น

การตากแห้งเป็นกรรมวิธีผลิตขั้นต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาผู่เอ๋อ เป็นวิธีการที่เรียบง่ายของชนกลุ่มน้อยในยูนนานใช้มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมทำให้ชาผู่เอ๋อที่เก็บไว้จะเกิดการหมักเองต่อไปในภายหลัง ทำให้ชาผู่เอ๋อเกิดคุณลักษณะพิเศษคือยิ่งเก็บยิ่งหอม จึงยังคงเป็นเทคนิคที่ยังคงใช้สืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน

 

การตากแห้งใบชาขั้นต้นนี้ต่างจากกรรมวิธีการผัดและการอบใบชาชนิดอื่นๆ จึงทำให้ชาผู่เอ๋อดิบมีความแตกต่างจากขาเขียวอย่างมาก การคงไว้ซึ่งความเขียวของใบสดตากแห้งจะใช้วิธี "ผัดแบบพลิก" ใช้การไหลเวียนของอากาศอย่างรวดเร็วทำให้ชามีอุณหภูมิลดลง กระบวนการนี้จะทำแค่ 3-5 นาที เท่านั้น โดยต้องควบคุมอุณหภูมิของใบชาไม่ให้เกิน 60 องศา เพื่อไม่ให้เอนไซม์ในใบชาถูกทำลาย ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการหมัก ชาเขียวทั่วไปที่ถูกผัดด้วยอุณหภูมิสูงกว่านี้จะทำให้เอนไซม์เหล่านี้ถูกทำลาย ซึ่งการตากแห้งด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ใบชามีหอม กลิ่นแดด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์รสชาตที่พิเศษ