ศิลปะเครื่องเคลือบ Famille Rose (ฟามิลล์ โรส)

   

ศิลปะเครื่องเคลือบ Famille Rose (ฟามิลล์ โรส)

      คือเครื่องดินเผาหวานๆ แห่งยุคราชวงศ์ชิง เป็นเครื่องกระเบื้องที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้นในปี พ.ศ.2265-2278 เป็นการผลิตในประเทศจีน ได้รับอิทธิพลลวดลายจากวัฒนธรรมตะวันตก Revolution เล่นลงเขียนวาดลวดลาย สีสรรหลากหลายของดอกไม้ธรรมชาติ ใช้เทคนิคการวาดและลงสีในสมัยก่อน นักผลิตจะเน้นลงสี แม่สี โทนธรรมชาติ ไม่ค่อยเน้นมิติความใกล้ ไกล ตื้น ลึก หนา แต่เน้นความมงคลเช่น หงส์-มังกร เมื่ออิทธิพลตะวันตกเผยแพร่เข้ามามีการเล่นสี ผสมสีเพิ่มใช้สีผสมโทนพาสเทลหวานๆมีการไล่แรเงา ไล่สี มีลวดลาย มองมีมิติเพิ่มขึ้น ทุกมุมมองสมจริงแต่ยังคงเหลือกลิ่นอายของความเป็นจีนให้ค้นหา นับเป็นการผสมผสานศิลปะ ตะวันออก-ตะวันตก ได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม คุ้มค่าแห่งการสะสมเป็นมรดกแห่งกาลเวลา