ประวัติ "เขาอี๋ปัง" แหล่งชาป่ารสชาติดี มีคุณภาพ

       หนึ่งในตำนานชา 6 ขุนเขาเก่าแก่ ตั้งอยู่ทิศเหนือสุดในบรรดาภูเขาชาโบราณทั้ง 6 เขา อยู่ในเขต Xiangming เมือง Mengla เป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย หลายชาติพันธุ์ และในเขาอี๋ปังยังมีแหล่งผลิตชาโบราณสำหรับถวายบรรณาการสู่วังหลวง

      มีชื่อเสียงโด่งดังในนาม "ชาป่าหมู่บ้านม่านซง" ต้นชาป่าธรรมชาติส่วนใหญ่ในภูเขาอี๋ปังเป็นชาป่าต้นเก่าแก่ ใบใหญ่ กลางและเล็ก กระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขา ชื่อเสียงใบชาอี๋ปังขนาดเล็กจะมีคุณภาพ รสชาติดีกว่าชาใบใหญ่ ในพื้นจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูง 850-1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในภูมิประเทศที่ปลอดโปร่งไม่หนาทึบ มีประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000-1,800 ม.ม.โดยเฉลี่ยต่อปี มีแสงแดดส่องสาดเริ่มต้นตั้งแต่ 1,600-2,000 ชั่วโมงต่อปี มีความชื้นสัมพัทธ์ 75% อากาศหนาวชื้นตลอดทั้งปี ชื่อเสียงของรสชาติชาจากเขาอี๋ปังเป็นที่เลื่องชื่อนิยมของนักดื่มชา ก๊วนน้ำชา ด้วยรสชาติและกลิ่นหอมที่มีความซับซ้อน ซ่อนขม แทบจับยาก ความกลมกล่อมนำชัดเจน มีความหวาน ชุ่มฉ่ำคอ ลื่นไหล ดุจสายน้ำ หากได้ลิ้มลองซักครั้ง ยากที่จะลืมเลือน