มารู้จักกับคำศัพท์อุปกรณ์ชงชากัน โดย อาม่าชาผู่

Tea Knife - มีดแซะชา

Tea Holder - โชว์ใบชา

Electric Kettle - กาไฟฟ้าต้มน้ำ

Tea Pad - รองชง

Tea Towel - ผ้าซับน้ำชา

Tea Scoop - ที่เขี่ยใบชา

Tea Tongs - ที่คีบชา

Tea Funnel - ที่กรองชา

Tea Serving Tray - ถาดเสิร์ฟชา

Fairness Cup - ถ้วยพักชา

Teacup - จอกชา

Cup Sauser - รองจอกชา

Teapot - กาชา

Covered Bowl - ไก๋หว่านชงชา