การชงชาผู่เอ๋อร์แบบฉบับง่าย

 

     ชาผู่เอ๋อร์ขั้นตอนการชงชาเหมือนชาอื่นๆ ทั่วไป ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิด แต่ขั้นตอนที่ยากนั้นจะอยู่ที่การ

แซะชาออกมาจากก้อนเพื่อชงดื่มนี่สิจะต้องออกแรงกันสักหน่อย บางทีเจอชาที่อัดมาเป็นทรงก้อนอิฐแข็งมาก

ก็คงต้องวิธีและเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ซึ่งจะกล่าวในบทความนี้

 

- กรแซะชาออกจากแผ่น/ก้อน

ให้นำก้อนชาใส่ในภาชนะที่ขอบสูง หรือถาดรองแซะชา เพื่อง่ายต่อการตักหรือหยิบใบชาที่เราแซะออกมาแล้ว

นำมีดแซะชา หาไม่มีแนะนำส้อมชนิดหนา(หาง่ายสุด) ให้ทิ่มมีดแซะลงไปในเนื้อชาส่วนใดก็ได้โดยที่ทำองศา

75 จากพื้นผิวชาโดยประมาณและออกแรงกดเล็กน้อยให้มีดแซะเข้าไปในเนื้อชา 3-5 มิล โดยประมาณแล้วงัด

ขึ้นใบชาก็จะหลุดออกโดยง่าย     (หากก้อนชาแข็งมากต้องทิ่มมีดแซะในแนวดิ่งและออกแรงกดเต็มที่แล้วงัด)

 <เทคนิค>พยายามแซะให้ชายังคงรูปใบสวยงามถ้าทำได้เพราะจะชงออกมาได้รสชาติที่ดีกว่าเป็นเศษเล็กๆ

 <เทคนิค>ไม่ควรแซะชาจะหมดก้อนในคราวเดียวเพราะชาจะหยุดการพัฒนาด้านรสชาติ เว้นแต่ว่าจะใช้ชง

                  ดื่มหมดภายใน 7-14 วัน

หลังจากแซะชาจนได้ปริมาณพอที่จะนำมาชงแล้วให้เก็บที่เหลือในภาชนะใส่ชาที่ทำจากดินเผาหรือที่อากาศ

ถ่ายเทได้ ถุงกระดาษ ถุงซิบ กระป๋องกระดาษ ไม่ควรปิดทึบแบบสูญญากาศหรือแช่ตู้เย็น

 

- วิธีชงด้วยกากดสะดวกชง  (ความยาก 1/5)

มาตราฐานการชงขอผู่เอ๋อร์ต้าอี้จะอยู่ที่สัดส่วน 1:20 ในที่นี้คือ ชา 1 กรัมต่อภาชนะชง(ที่จะแช่น้ำชา) 20 cc

กากดขนาดไซส์เล็กของยี่ห้อต้าอี้ ที่ใส่ใบชาส่วนบนจะมีความจุ 120 cc ในที่นี้เราจึงใช้ใบชา ปรมาณ 6 กรัม

ใส่ใบชาไป และเติมน้ำร้อน 95-100 องศา ใส่พอท่วมใบชา แช่ทิ้งไว้ 3-5 วินาทีจึงกดน้ำให้ทิ้งลงไปด้านล่าง

และเทน้ำทิ้งน้ำแรกเราจะเป็นการปลุกชาหรือล้างใบชา หลังจากทำการล้างใบชาหรือปลุกใบชาเรียบร้อนแล้ว

ให้เติมน้ำร้อนอีกครั้งและแช่ทิ้งไว้ 10-15 วินาที และจึงกดปุ่มเพื่อให้น้ำชาลงด้านล่างและพร้อมดื่มได้ทันที

 <เทคนิค>ถ้าหากใบชาที่นำมาชงค่อนข้างร่วนให้ล้างทิ้งก่อน 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นก้อนแข็งให้ล้างทิ้ง 2 ครั้ง 

 <เทคนิค>ชาผู่เอ๋อร์เป็นชาที่ชงได้ทนไม่ต่ำกว่า 10 น้ำ ระยะเวลาการแช่ใบชามีผลแต่รสชาติอย่างมาก

 <เทคนิค>ไม่ควรแช่ใบชานานเกินกว่า 2 นาที จะทำให้สารแทนนินออกมาเกินความต้องการ (เฉพาะชาดิบ)

 

 

- วิธีชงด้วยก้ายหว่าน ถ้วยชงสไตล์จีน (ความยาก 4/5)

    มาตราฐานการชงขอผู่เอ๋อร์ต้าอี้จะอยู่ที่สัดส่วน 1:20 เหมือนกับการชงโดยกากด แต่ชงโดยก้ายหว่านจะมี

เทคนิคเล็กน้อยระหว่างการชงซึ่งทำให้ชาที่เราชงขับรสชาติออกมาได้เต็มที่

 

 

- วิธีชงด้วยป้านชา กาดินเผา (ความยาก 4/5)

    มาตราฐานการชงขอผู่เอ๋อร์ต้าอี้จะอยู่ที่สัดส่วน 1:25 เนื่องด้วยป้านดินจะให้ความร้อนที่สูงกว่าวัสดุชงชา

ชนิดอื่นทั่วไปทำให้ขับรสชาออกมาได้ดี แต่ก็จะมีข้อห้ามในการชงชาบางประเภทที่เป็นยอดอ่อนมากๆ