ทำไมต้องดื่มต้าอี้ ?

    ชาผู่เอ๋อในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อแต่ทำไมถึงต้องเลือกต้าอี้ ?

    1) การผลิตที่ได้รับรองตามมาตราฐานสากล

             ชาผู่เอ๋อมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ แต่จะมีสักกี่ยี่ห้อที่ได้การรับรองการผลิตตามมาตราฐานสากล

และได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป เนื่องจากชาผู่เอ๋อเป็นชาที่ต้องใช้กระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ

ให้เกิดเป็นชาสุก การรักษาความสะอาดในการผลิตตามขั้นตอนที่เป็นมาตราฐานเป็นสิ่งสำคัญ หากหมักแบบไร้

ซึ่งห้องที่ปลอดความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี    ก็จะได้ชาที่ไม่สะอาดเต็มไปด้วยสารปนเปื้อน

โลหะหนัก ดื่มนานๆก็จะเป็นพิษสะสมในร่างกาย

 

    2) ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเข้าช่วยในการหมักทำให้ได้ชาที่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุด

ทั้งนักวิทยาศาสตร์และห้องทดลองที่ได้การรับรองมาตราฐานจากหน่วยงานรัฐสากล การพัฒนาและศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

 

    3) บทพิสูจน์ด้านรสชาติจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ยาวนานกว่า 77 ปี (ค.ศ. 1940-2017)

เนื่องจากชาผู่เอ๋อเป็นชาที่เก็บไว้ไม่มีวันหมดอายุ อีกทั้งยิ่งเก็บรสชาติจะยิ่งดีขึ้นไป แต่ก็ใช่ว่าชา

ผู่เอ๋อจากทุกแหล่งปลูกจะเก็บไว้แล้วรสชาติจะพัฒนาเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ชาผู่เอ๋อของต้าอี้ได้การยอมรับซึ่ง

เป็นสูตรมาตราฐาน 7542 และ 7572 ที่มีสายการผลิตมามากกว่า 30 ปี ซึ่ง 2 รุ่นมาตราฐานนี้หากเก็บไว้

กับชาผู่เอ๋อรุ่นอื่นๆ ในปีเดียวกัน (8ปี ขึ้นไป) รสชาติจะดีกว่ารุ่นอื่นชัดเจน ทำให้นักดื่มชายกย่องให้เป็นชา

ผู่เอ๋อรุ่นมาตราฐานของตลาดชาในปัจจุบัน

 

   4) แหล่งปลูกชาและเทคนิคการทำชาที่ยากจะเลียนแบบ

ไร่ชาของต้าอี้บนเขาเมิ้งไห่ตั้งอยู่บนตำแหน่งของภูเขาไฟเก่าที่มอดไปแล้วทำให้ได้แร่ธาตุต่างๆ ที่ยากจะ

หาที่ใดเหมือน  และน้ำที่ใช้หมักชาก็เป็นสูตรลับเฉพาะจากธรรมชาติที่จะหาได้เฉพาะเขตเมิ้งไห่เท่านั้น

   - ไร่ชาบนเขาป๋าต๋าของต้าอี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีนให้เป็นไร่ชาปลอดสารพิษ

   - พื้นที่ปลูกชาที่มากมาย โรงเก็บชาที่ใหญ่ยักษ์ ทำให้ได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ และ

นำไปเก็บไว้ให้เกิดพัฒนาการทางด้านรสชาติก่อนนำไปผลิตแปรรูปเป็นชาในรูปแบบต่างๆ

 

   5) รางวัลการันตีจากงานชาระดับประเทศและระดับสากล

ไม่ต่ำกว่า 20 รุ่นที่ทางต้าอี้ได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรการันตีชาดีมีคุณภาพ และมีอีกหลายรุ่นที่

ไม่ได้ส่งเข้าประกวดแต่ก็ดีไม่แพ้ชาดังในอดีตเช่นกัน