การแบ่งกลุ่มในผลิตภัณฑ์ชาต้าอี้

          ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชาผู่เอ่อร์ต้าอี้
          ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาผู่เอ่อร์ต้าอี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ชาแบบดั้งเดิม และชาแบบถุงชา รูปแบบของชาขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบชาที่ แตกต่างกัน ล้วนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การแนะนำผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็นชา แบบดั้งเดิมและรูปแบบของการบริโภคชา

         ผลิตภัณฑ์ชาแบบดั้งเดิม #
          ชาแบบดั้งเดิม หมายถึง ใบชาอัดผู่เอ่อร์ซึ่งมีอัตรการผลิตในปัจจุบันค่อนข้างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ เช่น ชาทรงอิฐ ชาแผ่นกลม ชาก้อนกลม ชาทรงสี่เหลี่ยม หากแบ่งตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ รุ่นคลาสิก รุ่นคัดพิเศษ รุ่นจักรพรรดิ์ รุ่นเซียน

 

        - รุ่นคลาสิก -
        เนื่องจากเป็นชาแบบดั้งเดิม ดังนั้น จึงเรียกว่า รุ่นคลาสสิก ขั้นตอนการผลิตจะยึดหลักการผลิตด้วยเทคนิคของต้าอี้แบบคลาสิกดั้งเดิมเป็นหลัก โดยวัตถุดิบจะผ่านการคัดเลือกจากแหล่งปลูกชาชั้นดี ด้วยกระบวนการผลิตที่มี ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นสูตรตำรับพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ด้านการตลาดยึดถือ ขนาดของยอดขาย ความครอบคลุมของตลาด ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางวัฒนธรรม จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้ ทำ ให้ยี่ห้อต้าอี้ถือกำเนิดขึ้น ถือเป็นพื้นฐานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ต้าอี้ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเช่นกัน

        กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค รุ่นคลาสสิก
      ① กลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มทั่วไป
      ② กลุ่มผู้บริโภคที่เริ่มดื่มชาผู่เออร์
        ลักษณะความแตกต่างของสินค้า

      ① วัตถุดิบ :แหล่งเพาะปลูกชาผู่เอ่อร์ชั้นดี
      ② ปี :ยึดปีนั้น ๆ ของใบชาเป็นหลัก
      ③ กรรมวิธี :ศิลปะการผลิตชาต้าอี้แบบดั้งเดิม
      ④ บรรจุภัณฑ์ :ใช้บรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นหลัก (ห่อด้วยกระดาษหรือกาบไผ่เท่านั้น ไม่มีการบรรจุในกล่องหูหิ้ว หรือในรูปแบบกล่องของขวัญ) เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบดั้งเติมคลาสิกและความทันสมัย ด้วยเหตุผลที่ว่าการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ควรทำตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค

        ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
      ① ชุดคลาสสิกเก่าแก่ 5 รุ่น :7542、7572、7262、8582、8592
      ② ชาคลาสสิกที่มีเลขสัญลักษณ์อื่น ๆ :7592、8542、7552 เป็นต้น
      ③ ชื่อชารุ่นคลาสสิกต่างๆ : ฤดูใบไม้ผลิแห่งเหมิ่งไห่(เมิ้งไห่จือชุน)、ชาต้าอี้ก้อนกลมเกรดเอ(เจี่ยจี๋โถวฉา)、รสชาติสุดเข้มข้น (เว้ยจุ้ยเหยียน) เป็นต้น

 

        - รุ่นคัดพิเศษ -
        ถือเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต้าอี้ วัตถุดิบมาจากแหล่งปลูกชาชั้นดีบนภูเขาชาแถบทางแม่น้ำลางซาง(แม่น้ำโขง)ที่มีชื่อเสียง จากแนวความคิดแหล่งผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และการหมักบ่มภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดจึงทำ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีลักษณะเฉพาะ

        กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
      ① กลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจชาผู่เอ่อร์
      ② นักลงทุน
        ลักษณะความแตกต่างของสินค้า
      ① วัตถุดิบ :แหล่งเพาะปลูกชาผู่เอ่อร์ บนภูเขาที่มีชื่อเสียง
      ② ปี : ใช้ใบชาที่เก็บไว้ 1 ปี ขึ้นไปก่อนนำมาผลิต
      ③ กรรมวิธี :ศิลปะการผลิตชาต้าอี้แบบดั้งเดิม
      ④ บรรจุภัณฑ์ :เน้นไปที่สัญลักษณ์และความเป็นเอกลัษณ์ ซึ่งมีความแตกต่างกับรุ่นคลาสสิกอย่างเห็นได้ชัด จุดเด่นอยู่ที่อักษรรูปแบบลายเขียนของจีน ซึ่งจะมีความหนาและแข็ง (บรรจุในกล่องหูหิ้ว หรือในรูปแบบกล่องของ ขวัญ)
        ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
      ฉลากมังกร(หลงยิ่ง), ดวงดาวแห่งเหมิ่งไห่(เมิ้งไห่จือซิน), ชาราศี,ปีทอง,ฉลากทองต้าอี้,ฉลากเงินต้าอี้,นกยูงสีน้ำตาล เป็นต้น

 

        - รุ่นจักรพรรดิ์ -
        ถือเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตาอี้อีกเช่นกัน วัตถุดิบที่ได้ทั้งหมดคัดสรรมาจากแหล่งเพาะปลูกชาผู่เอ่อร์บนภูเขาที่ดีที่สุด และมีระบบนิเวศสีเขียว(ออแกนนิค) ผ่านช่วงระยะเวลาการหมักบ่มตามธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเทคนิคการหมักซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต้าอี้
        กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
      ① เก็บสะสม
      ② เป็นของขวัญ
        ลักษณะความแตกต่างของสินค้า
      ① วัตถุดิบ :แหล่งเพาะปลูกชาผู่เอ่อร์บนภูเขาที่มีชื่อเสียง
      ② ปี : ใช้ใบชาที่เก็บไว้ 3-5 ปี ขึ้นไปก่อนนำมาผลิต
      ③ กรรมวิธี :ศิลปะการผลิตชาต้าอี้แบบดั้งเดิม
      ④ บรรจุภัณฑ์ :เน้นไปที่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแบบจีน รูปแบบสไตล์จีน แสดงออกถึงมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม เคร่งขรึม คลาสสิก บรรจุอยู่ในกล่องพิเศษเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญ
        ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
      เสาหลักค้ำแผ่นดิน(หลงจู้) , บัวขาวเกสรทอง(จินเจินไป๋เหรียน) , สุดยอดชาแห่งวังหลวง(กงถิง) เป็นต้น

 

        - รุ่นเซียน -
        เป็นชายอดนิยมในกลุ่มผลิตภัณณ์ตาอี้ วัตถุดิบคัดสรรมาจากแหล่งปลูกชั้นดี โดยจะใช้ชาจากต้นชาโบราณบนเขาเมิ้งไห่ และผ่านการหมักบ่มตามธรรมชาติเป็นระยะเวลานาน ชาที่ได้จะมี คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะออก จำหน่ายในจำนวนจำกัด ด้วยกรรมวิธีการผลิตชาแบบต้าอี้ ซึ่งสั่งสมประสบการอันยาวนานมากว่า 70 ปี โดยผ่านมาตรฐานอุตสหกรรม กรรมวิธี และด้วยคุณภาพทำให้ต้าอี้กลายเป็นผู้นำทางด้านมาตรฐานอุตสหกรรม และได้รับการกล่าว ขานว่าเป็นวัฒนธรรมมนุษย์
        เป้าหมายหลักของกลุ่มผู้บริโภค
      ①เพื่อเก็บสะสม。
      ②เพื่อมอบเป็นของขวัญ。
        ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
      ① วัตถุดิบ:ชาต้นใหญ่ในแหล่งเพาะปลูกชาผู่เอ่อร์บนเขาที่มีชื่อเสียง
      ② ปี: ใช้ใบชาที่เก็บไว้ 6 ปี ขึ้นไปก่อนนำมาผลิต
      ③ กรรมวิธี:วิธีการผลิตชาต้าอี้แบบดั้งเดิม
      ④ บรรจุภัณฑ์:เน้นศิลปะทางวัฒนธรรมของจีน โดยนำเอาความยิ่งใหญ่ ความตรงไปตรงมา เรียบง่ายมาผสมผสานจนเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับส่งมอบเป็นของขวัญ
        ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
      ชารุ่นการรำลึกร้อยปีแห่งการปฏิวัติซินไห้

辛亥百年
ร้อยปีแห่งการปฏิวัติซินไห้        # ชาแบบถุงชา #
          แหล่งผลิตหลักของชาแบบถุงเป็นบริษัทธุรกิจชาตงกว่าน ใช้ชาเชียวใบใหญ่ยูนนานอบแห้งจากไร่ชาเหมิงไห่ที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคการผลิตชาแบบต้าอี้ ผ่านการผสมผสานทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตที่ละเอียดทุกขั้นตอนรวมถึงการใช้เทคนิคแปรรูปชาถุงที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วย
สะดวกในการหยิบใช้ ง่ายต่อการพกพา เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน ปลอดภัย สะดวกสบาย รวดเร็วและมีคุณภาพจากการวิเคราะห์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาถุงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชุดหลักๆ

          ① รุ่นคลาสสิค
สถานะของผลิตภัณฑ์:เป็นมรดกสืบทอดของวิธีการผลิตชาแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบซึ่งเกิดขึ้นในปี 1940 โดยใช้เทคนิคการผสมผสานตามหลักวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการผลิต เป็นชาผู่เอ่อร์ที่หอมเข้มข้นในรูปแบบถุงชา
ขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการพกพาให้คุณได้ลิ้มรสชาผู่เอ่อร์แบบคลาสสิคทุกที่ทุกเวลา


ชาดิบรุ่นคลาสสิค                                  ชาสุกรุ่นคลาสสิค

          ② รุ่นคัดพิเศษ
        - การเลือกระยะเวลาโดยพิเศษ
สถานะของผลิตภัณฑ์:ชาผู่เอ่อร์มีความสมบูรณ์ในรสชาติไปตามกาลเวลา ความเข้มข้นที่เด่นชัด คุณภาพที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาคุณภาพของชาต้าอี้ก็ดียิ่งมากขึ้น ส่งกลิ่นหอมให้คุณได้สัมผัสถึงรสชาติที่วิเศษ
ผลิตภัณฑ์หลักของรุ่นคัดพิเศษคือ ชาดิบคัดพิเศษ 6 ปี และชาสุกคัดพิเศษ 6 ปี เป็นต้น


ชาดิบคัดพิเศษ 6 ปี                              ชาสุกคัดพิเศษ 6 ปี

        - แหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์
        แหล่งกำเนิดหลักๆอยู่ที่ปาต๋าและปู้หลั่ง
        A:ปาต๋า
        ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกพิเศษของเครือต้าอี้เกิดจากการนำยอดใบชาของแหล่งปาต๋า มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในสองระบบนิเวศสวนชาใหญ่ สวนชาตั้งอยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณกว่า 1700 เมตร มีสภาพอากาศชื้นตลอดปี ปริมาณน้ำฝนมาก ต้นชาเติบโตในฤดูกาลที่เต็มไปด้วยหมอกตลอดวัน ท่ามกลางความหอมที่อบอวลไปทั่วสวนชาบนเขาสูงปาต๋า ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไปกับกลื่นหอมตามธรรมชาติ

        B:ปู้หลาง
        ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกพิเศษของเครือต้าอี้เกิดจากการนำยอดใบชาของแหล่ง ปู้หลาง มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในสองระบบนิเวศสวนชาใหญ่ สวนชาตั้งอยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณกว่า 1200 เมตร มีปริมาณน้ำฝนมาก ต้นชาเติบโตในฤดูกาลที่มีแสงแดดอย่างเหมาะสม ท่ามกลางกลิ่นบริสุทธิ๋ที่อบอวลไปทั่วสวนชาบนเขาสูง ปู้หลาง ทำให้คุณสัมผัสถึงความสดชื่นบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ

          ③ รุ่นดอกไม้
        ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นเปลือกส้ม, ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นใบบัว, ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นเก็กฮวย, ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นกุหลาบ, ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นดอกหมื่นลี้, ชาดิบผู่เอ่อร์กลิ่นดอกมะลิ

        - ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นเปลือกส้ม
        ความหอมของชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นเปลือกส้มมาจากส่วนผสมระหว่างกลิ่นพิเศษของเปลือกส้มกับการผสมผสานที่ประณีต ยามที่คุณเหนื่อยล้า ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นเปลือกส้มจะสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลาย อบอุ่นและเบา สบาย

        - ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นใบบัว
        ความหอมของชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นใบบัวมาจากส่วนผสมระหว่างกลิ่นพิเศษของใบบัวกับการผสมผสานที่ประณีต ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นใบบัวจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ทำให้คุณดูดีและมีความสุข

        - ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นดอกเก็กฮวย
        ความหอมของชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นดอกเก็กฮวยมาจากส่วนผสมระหว่างกลิ่นพิเศษของดอกเก็กฮวยกับการผสมผสานที่ประณีต ยามที่สภาพร่างกายและจิตใจ หมองหม่น ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นดอกเก็กฮวยจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย ทำให้คุณสบายและมีสมาธิ

        - ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นกุหลาบ
        ความหอมของชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นกุหลาบมาจากส่วนผสมระหว่างกลิ่นพิเศษของดอกกุหลาบกับการผสมผสานที่ประณีต ในเวลาที่คุณยุ่ง ไม่ควรลืมดูแลใบหน้าของตนเอง ชาสุกผู่เอ่อร์กลิ่นกุหลาบจะช่วยเสริมความงาม และเพิ่ม ความสดใสให้กับใบหน้า กลิ่นกุหลาบจะทำให้คุณสัมผัสถึงความอ่อนหวานและโรแมนติก