ที่มาของ “ชาผู่เอ๋อ” ในอดีต

 

... "ชาผู่เอ๋อ" ชื่อนี้ได้มาอย่างไร

 

- ที่มาของ “ชาผู่เอ๋อ” ในอดีต

 

“ผู่เอ๋อ” เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่ในอดีตเมืองผู่เอ๋อเป็นศูนย์กระจายเกลือและใบชา รวมถึงเป็นศูนย์กลางของเส้นทางคาราวานม้า โดยมีผู้คนผ่านไปมาที่เมืองนี้มากมาย จึงทำให้การค้าขายค่อยๆ ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศจีน ดังนั้นแม้ว่าชาชนิดนี้จะถูกเรียกว่าชาผู่เอ๋อตามชื่อเรียกของเมืองผู่เอ๋อ แต่ความจริงแล้วนั้นชาผู่เอ๋อส่วนใหญ่จะปลูกในสิบสองปันนา

 

ในอดีตชาของมณฑลยูนนานไม่มีชื่อเรียกเฉพาะของใบชา ผู้คนทั่วไปจึงเรียกชาชนิดนี้ว่า “ชาผู่” ตามชื่อเมืองผู่เอ๋อ จึงกลายเป็นที่มาของ “ชาผู่” (อ้างอิงจากสมุดบันทึกประจำยูนนาน ได้บันทึกไว้ว่า บรรดาสามัญชนทั่วไปดื่ม ล้วนเป็นชาผู่ ซึ่งต้องนึ่งเป็นรูปกลมแล้วค่อยชงมาดื่มได้) และในสมัยราชวงศ์หมิง จึงได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็น “ชาผู่เอ๋อ” ในที่สุด (อ้างอิงจากบันทึกของ "ฟาง จง ทง" ในปี 1664 ได้กล่าวไว้ว่า : “ชาผู่เอ๋อนั้น ถูกนึ่งให้เป็นลักษณะรูปกลม ค้าขายกันในตลาดในเขตตะวันตกของจีน” ผลิตภัณฑ์ชาที่ผลิตจากใบชาของต้นชาในเขตมณฑลยูนนาน จะถูกเรียกว่าชาผู่เอ๋อทั้งหมด) 

 

หากถูกใจบทความนี้ ช่วยแชร์ต่อด้วยครับ ☺